Depressie en sociale media gebruik

Tegenwoordig besteden we veel van onze tijd op onze telefoon. We besteden onze tijd dan veel aan sociale media, zoals Instagram, Facebook, Twitter en Snapchat. Dit is geen nieuwe informatie. Maar heeft sociale media dan ook invloed op depressie?

Passief gebruik van sociale media

scrollen op telefoon

Zodra we even niets te doen hebben, grijpen we naar onze smartphone en beginnen we doelloos op sociale media te scrollen. Dit gedrag heet passief gebruik van sociale media (passive social media use, PSMU). Het lijkt misschien onschuldig, maar uit eerder experimenteel onderzoek bleek al dat het kan leiden tot een afname in het affectief welzijn, het gevoel ergens bij te horen en de tevredenheid over het leven. Uit onderzoek blijkt dat PSMU niet voorspellend is voor symptomen van depressie, maar er kwam wel een zichtbaar verband naar voren tussen negatieve gevoelens en verhoogd gebruik van sociale media. Gevoelens van eenzaamheid en vermoeidheid bleken voorspellend voor PSMU. Ook is er ontdekt dat passief gebruik van sociale media samenvalt met concentratieproblemen, interesseverlies, vermoeidheid en eenzaamheid (Aalbers et al., 2018). Kijk voor meer informatie over dit onderzoek hier.

Cijfers laten zien dat (nagenoeg) 20% van de volwassenen (18-64 jaar) in Nederland ooit in het leven last heeft gehad van een depressie. Twee mogelijke symptomen van depressie zijn lage eigenwaarde en stress. Uit een belangrijke bevinding blijkt dat mensen die meer gebruik maken van sociale media vaker een lage eigenwaarde hebben. Daarnaast leidt frequent gebruik van sociale media tot een hogere mate van stress. Daarom is nader onderzoek naar de relatie van sociale media en depressieve klachten van belang (Feldkamp, 2018).

Onderzoek

social media

Er is een onderzoek uitgevoerd, waarbij de respondenten in 2 groepen gedeeld werden. De ene groep mocht 10 minuten per dag besteden per sociale medium. Dus 10 minuten op Instagram, 10 minuten op Twitter, 10 minuten op Snapchat en 10 minuten op Facebook. De andere groep mocht zoveel gebruik maken van de sociale mediums als zij wilden.

Uit de resultaten bleek dat bij degene die hun sociale media gebruik verminderden, er ook een afname te zien was van depressie en eenzaamheid. Ook angsten en specifiek FOMO (Fear Of Missing Out, bang zijn om iets te missen) werden aanzienlijk minder. Deze effecten tellen vooral voor de mensen die al depressiever waren toen ze begonnen met het onderzoek. Er wordt daarom door het onderzoeksteam aangeraden om 30 minuten per dag aan sociale media te besteden. Dit heeft alleen geen effect op het gevoel van zelfverzekerdheid, dat bleef hetzelfde (Berger, 2018).

Kijk hier voor meer informatie over dit onderzoek.

Aalbers, G., McNally, R.J., Heeren, A., de Wit S. & Fried, E.I. (2018). Social Media and Depression Symptoms: A Network Perspective’. Geraadpleegd op 4 januari, van https://www.uva.nl/content/nieuws/persberichten/2018/12/sociale-media-en-depressie-een-ingewikkelde-relatie.html?cb

Berger, M.W. (November 9, 2018). Social media use increases depression and loneliness. Geraadpleegd op 4 januari, van https://penntoday.upenn.edu/news/social-media-use-increases-depression-and-loneliness

Feldkamp, N (juli, 2018). De relatie tussen sociale media gebruik en depressie: het moderatie effect van geslacht (Bachelorscriptie). Geraadpleegd op 5 januari, van http://essay.utwente.nl/75673/1/Feldkamp_BA_BMS.pdf