Depressie in coronatijd

We leven op dit moment door corona in een rare tijd. Je moet afstand houden en kan minder dingen doen. Dit zorgt ervoor dat jongeren, volwassenen en ouderen zich eenzamer kunnen voelen. Dit heeft ook gevolgen voor de mentale gezondheid waardoor ze psychische klachten kunnen krijgen. Daarom maakt de GGZ zich zorgen over de geestelijke gezondheid van de Nederlandse bevolking.

Onderzoek

Het Trimbos-instituut heeft onderzoek gedaan naar de impact van de coronamaatregelen op de psychische gezondheid van de algemene bevolking. 3000 mensen namen deel aan dit onderzoek. Hieruit blijkt dat 50% van de respondenten te maken heeft met slaapproblemen en een verslechtering van de psychische gezondheid. Ook blijkt het dat de respondenten die angst voor het coronavirus zelf hebben (13%) de meeste klachten ervaren. Zij gaven in 80% van de gevallen aan klachten te hebben van depressie en angst. Ook heeft 71% slaapproblemen en 11% heeft gedachten aan de dood. Het is daarom nu van belang om online depressiepreventie en andere vormen van digitale hulp op korte termijn op te schalen nu mensen langer in quarantaine zitten (Trimbos-instituut, 2020).

Meer informatie kunt u lezen op de website van het Trimbos-instituut.

Ook mensen die voor corona al psychische klachten hadden, hebben het zwaar. Vanwege de coronacrisis vinden gesprekken met therapeuten alleen nog telefonisch of via videobellen plaats. Sommige behandelingen zijn zelfs helemaal stopgezet. De coronacrisis zorgt voor veel stress, maar vooral bij degenen die al kampten met psychische klachten. De helft van deze groep geeft aan meer last te hebben van angst, depressiviteit, paniek en slecht slapen. En een derde van deze groep weet niet hoe de komende periode door te komen.

Jongeren

Uit onderzoek blijkt ook dat jongeren het meeste last hebben gekregen van psychische klachten. 53% van de jongeren geeft aan meer last te hebben van angst, spanning en stress. Ook de GGZ heeft de grootste zorgen over de mentale gezondheid van kinderen en jongeren. Zij geven aan steeds meer aanwijzingen te zien dat kinderen en jongeren lijden onder het stilvallen van sociale interacties. Dit leidt tot meer problematiek. Er is meer gebeld naar de kindertelefoon en meer gechat met hulporganisatie Fier. Ook komen er in sommige instellingen meer zelfverminking en suïcidaliteit voor.

Doordat het aantal mensen met psychische klachten nu toeneemt, wordt de GGZ ook steeds meer overbelast. De GGZ verwacht ook dat als er nu niets verandert, de druk op ggz-professionals alleen maar gaat toenemen. Er wordt daarom ook gekeken naar welke andere hulp er kan worden toegepast (Dorlo, 2020). Hier behoren online interventies ook bij. Wilt u meer weten over een online interventie klik dan hier.

C. Dorlo (18 oktober 2020). Ggz: mentale gezondheid in gevaar door corona, jongeren kunnen ‘door ijs zakken’. Geraadpleegd op 4 januari 2021, van https://nos.nl/artikel/2352807-ggz-mentale-gezondheid-in-gevaar-door-corona-jongeren-kunnen-door-ijs-zakken.html

Trimbos-instituut (8 mei 2020). Neerslachtiger, meer slaapproblemen en gedachten aan de dood door corona. Geraadpleegd op 4 januari 2021, van https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/bericht/neerslachtiger-meer-slaapproblemen-en-gedachten-aan-de-dood-door-corona