Soorten Depressie

Symptomen depressie

Er is sprake van een depressie als er minstens vijf van de volgende symptomen gedurende ten minste twee weken aanwezig zijn geweest. De symptomen dienen te wijzen op een verandering ten opzichte van het eerdere functioneren. De symptomen van depressie zijn (GGZ groep, z.d.):

 • Je hebt gedurende vrijwel de gehele dag, bijna elke dag een depressieve stemming. Dit houdt in dat je je somber of neerslachtig voelt
 • Je hebt slaapklachten. Je hebt last van slapeloosheid of je moet te veel slapen
 • Je hebt minder plezier in het leven. Je hebt ook een duidelijke vermindering van interesse voor of plezier aan (bijna) alle activiteiten waar je voorheen wel van genoot.
 • Je eet minder of juist meer. Ook kan je, onopzettelijk, duidelijk gewichtsverlies of gewichtstoename hebben.
 • Je hebt een vermindering van het vermogen om te denken, zich te concentreren, of besluitloosheid
 • Je voelt je waardeloos, of hebt inadequate schuldgevoelens
 • Je bent vermoeid of hebt een verlies van energie
 • Je hebt gevoelens van wanhoop. Ook denk je op een bepaalde manier aan zelfdoding.

Soorten depressie

Er bestaan verschillende soorten depressies, want niet alle depressies zijn hetzelfde. Het kan variëren van licht tot zeer zwaar. Het verloop van de depressies zijn ook zeer wisselend.

De verschillende soorten depressies zijn (depressie vereniging, z.d.):

 • Zware depressie:

Dit herken je doordat er veel symptomen optreden of doordat de verschijnselen snel erger worden. Een zware depressie heeft veel invloed op het dagelijkse leven: het lukt niet meer om te werken en/of naar school te gaan, uit bed te komen, boodschappen te doen en een normaal dag- en nachtritme te volgen.

 • Chronische depressie:

We spreken van een chronische depressie wanneer de verschijnselen langer dan twee jaar duren en de klachten ernstig zijn. Soms worden periodes met zware klachten wel afgewisseld met periodes waarin het beter gaat.

 • Dysthyme stoornis:

Dysthyme stoornis is een lichtere vorm van een chronische depressie. Hierbij heb je minstens twee jaar bijna dagelijks neerslachtige gevoelens. Bij deze stoornis kan je redelijk functioneren in het dagelijkse leven. Deze depressie komt vaak voor in combinatie met andere psychische aandoeningen, zoals een persoonlijkheidsstoornis, angststoornis of een verslaving.

 • Psychotische depressie:

Hierbij kunnen er wanen of hallucinaties optreden, gedachten die vreemd of onwaar zijn. Deze depressie wordt meestal tot de zwaardere vormen van depressie gerekend.

 • Winterdepressie:

Hierbij voel je je in de donkere maanden van het jaar neerslachtiger dan in de zomermaanden. Dit ontstaat door een verstoring in je natuurlijke dag- en nachtritme. Deze verstoring ontstaat als je lichaam te weinig wordt blootgesteld aan daglicht. Kenmerken hiervan zijn vermoeidheid, prikkelbaar, behoefte aan calorierijk eten, slechte concentratie, gewichtstoename.

 • Prenatale depressie:

Dit is een depressie die ontstaat tijdens de zwangerschap. Een depressie tijdens de zwangerschap is vaak moeilijk te herkennen. Dit komt omdat vrouwen tijdens de zwangerschap al last hebben van kwaaltjes, zoals vermoeidheid,  misselijkheid, verminderde eetlust, lusteloosheid en hormonale veranderingen. Er bestaan alleen wel verschillen. Vrouwen die last hebben van prenatale depressie, in plaats van zwangerschapskwaaltjes, hebben vaak het gevoel dat het leven niet meer de moeite waard is, dat ze nooit meer beter zullen worden, er mist een gevoel van connectie met de baby en ze kunnen niet genieten van de zwangerschap. Ook zijn er vaak twijfels over of ze wel een goede moeder zullen zijn en ontbreekt er vaak het hele ‘moedergevoel’ (zwangerenportaal, 2020).

 • Postpartum depressie:

Dit is een depressie die ontstaat nadat je bevallen bent. Veel vrouwen hebben last van gevoelens van somberheid en deze treden meestal enkele weken na de bevalling op en uiterlijk binnen vier maanden. Deze vrouwen kunnen zich angstig, moe, verdrietig, extreem prikkelbaar en neerslachtig voelen. Als deze klachten niet overgaan en in extreme mate voorkomen, dan spreken we over een postpartum depressie.

 • Bipolaire of manische depressieve stoornis:

Dit is een psychische aandoening met manische en depressieve periodes, met daar tussenin rustige periodes. Kenmerkend voor deze aandoening is het uitersten in stemming en activiteit. Depressieve stemmening en manische stemmingen wisselen elkaar af. Bij een manische periode voel je je extreem vrolijk, actief en overmoedig, maar ook prikkelbaar. Het zorgt voor verstoring en problemen in je dagelijks functioneren en in het contact met de mensen om je heen. Bij een depressieve periode ben je somberder en veel minder actief dan normaal. Je verliest interesse in de mensen en activiteiten om je heen, je kunt niet meer genieten van de gewone dingen in het leven en je krijgt een negatieve kijk op jezelf en de toekomst. Meer informatie kun je vinden op de website van de Vereniging voor Manisch Depressieven en Betrokken.

Depressie vereniging (z.d). Soorten depressie. Geraadpleegd op 2 januari 2021, van https://www.depressievereniging.nl/depressie/soorten-depressie/

GGZ groep (z.d). Depressie symptomen. Geraadpleegd op 2 januari 2021, van https://www.depressie.nl/depressie/depressie-symptomen

Zwangerenportaal (2020). Prenatale depressie: hoe ga je om met depressie tijdens de zwangerschap? Geraadpleegd op 2 januari 2021, van https://www.zwangerenportaal.nl/zwanger/gezondheid/prenatale-depressie-hoe-ga-je-om-met-depressie-tijdens-de-zwangerschap